Güzel karanfil (Dianthus calocephalus)

Tür Adı: Güzel karanfil (Dianthus calocephalus)

Cins Adı: Karanfil (Dianthus) 

Aile Adı: Karanfilgiller (Caryophyllaceae)

Tespit Edildiği Yer: GÖREME (Görkün)

Fotoğraflanma  Tarihi: 13.06.2019