Sarı sormuk (Alkanna orientalis var. orientalis)

Tür Adı: Sarı sormuk (Alkanna orientalis var. orientalis)

Cins Adı:  Hacıvatotu (Alkanna) 

Aile Adı: Hodangiller (Boraginaceae)

Tespit Edildiği Yer: MUSTAFAPAŞA

Fotoğraflanma Tarihi: 22.05.2009