Üç Kernekotu (Bungea trifida)

Tür Adı: Üç Kernekotu (Bungea trifida)

Cins Adı: Üç Kernekotu (Bungea)

Aile Adı: Canavarotugiller (Orobanchaceae) 

Tespit Edildiği Yer: MUSTAFAPAŞA

Fotoğraflanma Tarihi: 06.05.2014